Diễn Đàn Ngành Điện & Năng Lượng Tái Tạo Hàn Quốc - Việt Nam

16/01/2018 08:16
Thông tin hội thảo
Ngày diễn ra : 
02/02/2018 09:00
Địa điểm: 
K/s Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, Quận 1 Sảnh Ballroom 1, Lầu 3

Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc quan tâm và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo có thêm thông tin về qui hoạch phát triển điện lực, các dự án đầu tư về phát triển nguồn điện, lưới diện truyền tải và phân phối, qui hoạch và hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc và Việt Nam…, Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) dưới sự hỗ trợ của Bộ Thương Mại – Công Nghiệp – Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) sẽ tổ chức:

DIỄN ĐÀN NGÀNH ĐIỆN & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HÀN QUỐC - VIỆT NAM

 • Thời gian:  Thứ sáu, ngày 02/02/2018 (09h00 – 12h00)
 • Địa điểm:  Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi (P. Ballroom 1, Lầu 3), Q. 1, TP. HCM
 • Nội dung:  Diễn đàn sẽ đề cập tới những nôi dung thực tế như:
  + Quy hoạch phát triển điện lực (Phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải & phân phối); và Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam
  + Các dự án đầu tư quan trọng sẽ được triển khai tại Việt Nam & cơ hội cho các DN
  + Công nghệ tiên tiến trong truyền tải & phân phối điện tại Hàn Quốc
  + Hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc & các ví dụ thực tiễn
 • Đối tượng tham gia:  Tất cả doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan … có nhu cầu cập nhật thông tin trong lĩnh vực điện – năng lượng tái tạo.

Đây là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 30/01/2018
Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 5495 / 028. 3932 6499; Fax: 028. 3932 5472
A. Vinh – DĐ: 091 88 66 055; Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn