[Infographics] 10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật năm 2017

28/12/2017 03:27

10 Sự kiện nổi bật năm 2017 do Ban biện tập tin Kinh tế, TTXVN bình chọn.

Theo TTXVN