VPA

01/02/2010 17:12
Thông tin doanh nghiệp
Doanh nghiệp tiêu biểu: 
Doanh nghiệp tiêu biểu ?
Ngành nghề: 
Hiệp hội Doanh nghiệp
Địa chỉ: 
Số 156, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 
+84835218552
Fax: 
+84835218552
Website: 
http://www.vpas.vn

Hiệp hội nhựa Việt Nam
Vietnam Plastic Association