Diễn đàn nghề cá và hội chợ thủy sản toàn cầu tại Liên bang Nga

23/02/2017 09:09

Cơ quan Đại diện thương mại Nga xin thông báo Diễn đàn nghề cá và hội chợ thủy sản toàn cầu tại Liên bang Nga sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/09/2017. Doanh nghiệp quan tâm tham dự xin vui lòng tham khảo file đính kèm với chi tiết người liên hệ cụ thể.

Đính kèmDung lượng
St Peterburg 2017.pdf (23)4.97 MB