Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA)

27/10/2015 01:31


Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam

MỤC TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG

Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA) được thành lập ngày 14/12/2014 bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp hội doanh nghiệp.

VTFA đang cùng với Tổng cục Hải quan Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn cầu của Việt Nam trên cơ sở thực hiện đầy đủ các cam kết đầu tư và thương mại quốc tế. Liên minh đang hỗ trợ quá trình thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO tại Việt Nam cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác bao gồm Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam và Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN, 2015.

VTFA hỗ trợ về chính sách, kỹ thuật nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam thông qua một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và rõ ràng hơn, với trọng tâm là giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 19/NQ-CP.

Là sáng kiến do khu vực tư nhân khởi xướng, các thành viên sáng lập của VTFA bao gồm Hiệp hội Dệt May Việt Nam VITAS), Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ (HAWA) và Câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu (LBC).

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

  • Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong và ngoài nước ở Việt Nam thông qua một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và rõ ràng hơn.
  • Nâng cao vai trò tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các doanh nghiệp do nữ làm chủ, vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách để đảm bảo sự tăng trưởng hòa nhập hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA)
Phòng 901-B, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM
ĐT: 08.3932 5171

Ms. Huỳnh Minh Hà - VCCI Program Manager
Email: ha.huynh@vtfa.org