Đào tạo

Kỹ năng thấu hiểu nhân sự trong lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực
22/06/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
Quy tắc phân tích, phân loại, xác định mã số HS cho hàng hoá xuất nhập khẩu và Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định FTA
09/06/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
07/06/2017 08:30
Tuy Hòa, Phú Yên
30/05/2017 08:30
Phòng học lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
Khoá đào tạo "Những rủi ro cần tránh trong việc phân luồng kiểm tra hàng hoá mà Doanh nghiệp XNK cần quan tâm"
27/05/2017 08:30
Hội trường lầu 10, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM
12/05/2017 08:30
Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3
09/05/2017 08:30
Việt Nam và CHLB Đức
05/05/2017 08:00
Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
27/04/2017 08:30
Hội trường lầu 3, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3
27/04/2017 08:30
Hội trường lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
Format: 2017-05-28