Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật doanh nghiệp cần biết cho quá trình hoạt động
21/09/2016
(Vui lòng click vào tên văn bản để xem chi tiết) 1. Luật doanh nghiệp 2014 2. Luật đầu tư 2014 3. Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 4. Thông tư 127/2015/...
Luật không còn cấm nhưng DN có được làm?
09/04/2015
Còn chưa đầy 3 tháng nữa Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ có hiệu lực, song sự thiếu vắng các quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh trong hàng chục ngành nghề đang khiến các doanh nghiệp lúng túng. Thực...
Các Luật quan trọng có hiệu lực trong năm 2015
09/02/2015
Trong năm 2014, Quốc hội đã thông qua 29 Luật, trong đó có các Luật quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Cụ thể như sau: Các Luật có hiệu lực từ 01/01/2015: Luật...
17/08/2014
Lĩnh vực: Kinh tế Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về quyền hạn và trách...
20/07/2014
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kiểm toán nhà nước. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định...
15/07/2014
Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y...
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
25/06/2014
Nội dung THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và...
Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi)
25/06/2014
Nội dung   LUẬT  HẢI QUAN (SỬA ĐỔI) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hải quan. CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này...
25/06/2014
LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định về hoạt động đầu tư. CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt...
24/05/2014
Lĩnh vực: Kinh tế Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức...